Regulamin

  1. Seanse w Grotach Solnych rozpoczynają się o pełnej godzinie i trwają 45 minut (dzieci), do 60 minut (dorośli)
  2. Dzieci do lat 12 wchodzą do Grot z dorosłymi. za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
  3. Wejście do Grot obowiązkowo w ochraniaczach na buty (do nabycia u opiekuna Grot).
  4. W trakcie trwania seansu należy starać się zachować ciszę, by inni mogli się zrelaksować (nie dotyczy seansów dziecięcych).
  5. Przed wejściem do Grot Solnych należy wyłączyć telefon komórkowy oraz inne urządzenia mogące przeszkadzać uczestnikom seansu w wypoczynku.
  6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i konsumpcji artykułów spożywczych w Grotach.
  7. Obowiązuje zakaz wynoszenia soli z Grot.
  8. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast opuścić pomieszczenia Groty.

DZIĘKUJEMY